Velkommen til Ulfborg Borgerforening

Ulfborg Borgerforening står bag siden Ulfborgportalen.dk.

På denne side her, kan du finde oplysninger om borgerforeningen og meget mere.

Om

UlfborgPortalen.dk er udgivet af Ulfborg Borgerforening

Teltet

Ulfborg Borgerforening har købt et partytelt, som vi lejer ud – og husk at medlemmer får en helt speciel pris!

Det er Harry Jørgensen der står for teltet, så hvis du ønsker at leje det, skal du ringe til Harry på telefon 97491912 eller 23601912

Formål

“at fremme Ulfborg-borgernes interesser, her-under fremme handel, håndværk og industri, samt arbejde for udbredelse af kendskabet til byen til gavn for foreningens medlemmer”

Læs vedtægterne her.

indbyggere

Ulfborg Marked siden

muligheder

%

Ulfborg

Ulfborger 2016

Thomas Birch blev valgt som årets Ulfborger 2016.

Ulfborger 2015

Årets Ulfborger 2015: Aage Arnoldsen

Årets Ulfborger

Hvert år har folk i Ulfborg mulighed for at stemme på en medborger, der har gjort sig fortjent til udnævnelsen. Man skal vælge en person som har ydet noget særligt – en person, der virkelig fortjener titlen.

Årets Ulfborger bliver offentliggjort i juli ved Open by Night. Her bliver der også udtrukket en vinder blandt de mennesker, der har været med til at stemme. I butikker rundt om i Ulfborg kan man afhente ekstra stemmesedler.

Årets Ulfborger får overrakt en vandrepokal og en en præmie, og der er også en præmie til en forslagsstiller. Alle forslagstillere er med i lodtrækningen.

Ulfborger 2014

Årets Ulfborger 2014: Aktivitetsgruppen Sommersjov i Vest
v/ Berit Kjærgaard

Ulfborger 2013

Årets Ulfborger 2013: Bodil Madsen

Ulfborger 2012

Årets Ulfborger 2012: Samal Lamhauge

Ulfborger 2011

Årets Ulfborger 2011: Lone Hansen

Ulfborger 2011

Årets Ulfborger 2010: Harry Jørgensen

Arbejdsgrupper

I Borgerforeningen arbejder vi med mange af de ting, der er med til at gøre Ulfborg til en bedre og mere attraktiv by.

Tidligere bestyrelser har oparbejdet en arbejdskapital, der har gjort det muligt at støtte en række arrangementer i byen.
Ellers er Ulfborg Borgerforenings indtægter medlemskontingentet og andel i overskuddet fra Ulfborg Marked.

Ud over at støtte mange arrangementer, står Ulfborg Borgerforening også selv for en bred vifte af aktiviteter.

De faste aktiviteter og arrangementer er samlet og organiseret i foreningens arbejdsgrupper. Det kan du læse mere om i under de enkelte grupper.

Via disse arbejdsgrupper har vi engageret os i Ulfborg Marked, Open by Night og andre fester i byen, juleudsmykningen, flagallé, Kulturhuset, teltudlejning, den lokale telefonbog, Hold byen Ren, markedsføring af lokalområdet, Lokalrådet og LAG.

I de sidste par år har vi også følt, at det var vigtigt at gå ind i den offentlige debat omkring væsentlige emner, der har betydning for Ulfborgs udvikling – som eksempel kan vi nævne placeringen af de kæmpestore vindmøller.

Kontaktgruppen

Kontaktgruppen har et godt samarbejde med de øvrige borgerforeninger i kommunens vestlige sogne i det såkaldte LOKALRÅD. Sidst Lokalrådet mødtes var for at påvirke den politiske beslutning om licitationen over det offentliges taxa-kørsel.

I Lokalrådet skabes fælles kontakt mellem almindelige borgere og lands- og kommunalpolitikere og til andre offentlige instanser, herunder LAG.

Kontaktgruppen står for pressemeddelelser og indlæg i den offentlige debat. Vi har bl.a. stået for debatten og underskriftindsamlingen i sagen om de store vindmøller.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget sørger for mange forskellige ting, og det er en af de udgiftstunge grupper.

Det er Aktivitetsudvalget, der står for den årlige juleudsmykning med lys og guirlander gennem hele Ulfborg, og de sørger også for at opsætte de store flotte juletræer.

Det kan sikkert være svært at forestille sig, at den gennem-snitlige udgift til julebelysning gennem de sidste 10 år har været 50.000 kr. pr. år.

Man får et positivt indtryk når man kører ind i Ulfborg og alle flag er hejst. Den flotte flagallé hører under vores Aktivitetsudvalg. Der flages i sommerens weekender, når der er byfest, konfirmationer og til alle højtider.

Vi betaler for at få flagene op og ned, og vi sørger for indkøb af flagstænger, vimpler og flag. Det er en stor udgift, og vi appellerer derfor til alle om at behandle flagene nænsomt.

Aktivitetsudvalget står også for den årlige “Hold byen ren” -dag. Vi inviterer alle byens borgere, store som små, til at være med. I et par timer samler vi affald rundt omkring hvor det ser værst ud. Efter arbejdet serveres der pølser og en forfriskning.

Det sidste arbejdsområde for Aktivitetsudvalget er foreningens telt. Vi bruger det til arrangementer i Bredgade, men lejer det også ud – med rabat til medlemmer af Ulfborg Borgerforening.

Læs mere om teltet andetsteds.

Erhvervsudvalg

Erhvervsgruppen består af forretningsdrivende, både bestyrelsesmedlemmer og tilknyttede medlemmer.

De arrangerer de kendte aktiviteter i bybilledet:

Open by Night, Græskaraften og Juleoptog er nogle af de mange sjove og spændende arrangementer i Bredgade.

Kulturgruppen

Kulturgruppen er en forholdsvis ny gruppe i Borgerforeningen.

Som udgangspunkt ønsker Ulfborg Borgerforening at støtte arbejdet med at drive et KULTURHUS i Ulfborg.

Det tidligere kommunekontor byder på yderst velegnede rammer for alle kunstarter. Det vil på alle måder styrke udviklingen i Ulfborg og være med til at markere byen hvis vi kan skabe et centrum for byens kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Vi ønsker i størst muligt omfang at støtte og gå med i diverse foredrag, koncerter, revy, udstillinger,
sangaftener osv.

På længere sigt vil vi også støtte planer for en årlig Kulturuge.

Medlemmer af bestyrelsen deltager desuden i arbejdet med kommende arrangementer under Kulturperlen.

Markedsudvalg

Tidligere stod Borgerforeningen for afviklingen af Ulfborg Marked. Der er nu sammen med idrætsklubberne dannet en markedsforening, hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen.

I øvrigt kan du se mere til Ulfborg Marked her.

Lokalt samarbejde

Man skal ikke springe over hvor gærdet er lavest. Men hvis man hjælper hinanden med at springe, kommer man højt.

Aktionsgruppen kan hjælpe den enkelte borgere eller grupper af borgere, hvis de står med en idé eller et projekt til gavn for byen.

Hvis du vil i forbindelse med aktionsgruppen, kan du sende os en mail med besked.

Du må gerne komme med en hel masse ideer til aktiviteter, men du må ikke forvente, at vi bare kan klare det hele. Borgerforeningen kan medvirke til at støtte praktisk og økonomisk og kan være med til at føre ideer ud i livet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Ulfborg Borgerforening består af 7 medlemmer plus et antal tilknyttede medlemmer fra de forskellige udvalg.

Bestyrelsens medlemmer vælges på skift på den årlige generalforsamling. De tilknyttede medlemmer af bestyrelsen vælges efter behov og udpeges af bestyrelsen.

Alle, der er medlem af Ulfborg Borgerforening, har stemmeret på generalforsamlingen, og medlemmer kan vælges til udvalg og bestyrelse – listen står nedenfor.

Har du spørgsmål til UB kan du skrive en mail eller kontakte et bestyrelsesmedlem.
Er der særlige områder, der skal bringes videre til vores kommune, kan du kontakte Thomas Birch.

R

Thomas Birch

Formand
Tel. 40 22 91 53.

R

Medlem

Donec at euismod nibh, eu bibendum.

R

Lorem Ipsum Dolor

Donec at euismod nibh, eu bibendum.

R

Lorem Ipsum Dolor

Donec at euismod nibh, eu bibendum.

R

Lorem Ipsum Dolor

Donec at euismod nibh, eu bibendum.

R

Medlem

Donec at euismod nibh, eu bibendum.

R

Kasserer

Formand
Tel. 40 22 91 53.

R

GRAFIK

Hent grafik til Ulfborgportalen her. Grafikken må anvendes til presseomtale eller efter anden aftale.

Teltet

Ulfborg Borgerforening har købt et partytelt, som vi lejer ud – og husk medlemmer får en helt speciel pris.

Det er Harry Jørgensen der står for teltet, så hvis du ønsker at leje det, skal du ringe til Harry på telefon

97491912 eller 23601912. Du kan også maile direkte til Harry harryoglilly@gmmail.com

TELTUDLEJNING

Sektioner

3 x 9 meter

medl. af UB

Andre

1 sek.

27 m2

1000 kr.

1300 kr.

2 sek.

54 m2

1400 kr.

1700 kr.

3 sek.

81 m2

1900 kr.

2200 kr.

4 sek.

108 m2

2400 kr.

2700 kr.

Grill:

150 kr.

250 kr.

Medlemmer kan også leje foreningens flagstang med flag for kr. 50
Ligeledes kan medlemmer leje bord/bænkesæt for kr. 50

Ovenstående priser gælder indenfor en afstand af 25 km fra Ulfborg.

Priserne inkluderer leverering, opstilling og nedtagning af telt ved hjælp af min. tre hjælpere som lejeren stiller til rådighed.

Lejen gælder weekend/3 dage.

 

UIfborg Hundeskov

I området omkring renseanlægget i Ulfborg er der nu etableret en flot hundeskov, der består af et stykke skov og et grøn areal, hvor hundene kan løbe frit.
Der er opsat tre såkaldte klaplåger eller fårelåger, så området altid er sikret, der er opsat et par meget solide borde/bænke og der er placeret to skraldespande i hundeskoven.
I overgangen mellem hundeskoven og det grønne areal er der lavet drikkevand til hundene. Der står en spand, som man selv kan fylde op efter behov. Vestforsyning har været meget hjælpsomme. De har hjulpet med opstillingen af tønden og vil løbende fylde vand på, når der er behov.

Regler i hundeskoven

Aggressive og bidske hunde bør ikke benytte hundeskoven. Racer eller blandinger af racer, der er pålagt mundkurv ved lov, skal selvfølgelig også bære mundkurv hvis de kommer i hundeskoven. Det henstilles desuden at man ikke lufter tæver i løbetid.

DER ER INGEN RENGØRING I HUNDESKOVEN – ANDET END BRUGERNE – ALTSÅ DIG SELV!

Affald

Man må gerne lufte sin hund i hundeskoven, men der må ikke ligge hundelort på gangarealer og på det grønne område. Sørg for at det kommer ind i krattet eller saml det op i en hundepose. På det grønne område er der desuden en skovl til fri afbenyttelse hvis din hund har gravet huller.

De 2 skraldespande, den ved indgangen og den anden på det grønne areal, er stedet hvor du må droppe dine hundeposer. Alt andet affald/skodder skal selvføgelig også smides i skraldespanden.

 

Bliv medlem af Ulfborg Borgerforening!