Ulfborg borgerforening

- Siden 1892 -

Hvem er vi?

Borgerforeningen er åben for enhver myndig og bosat person i Ulfborg og omegn. Borgerforeningen består af 7 medlemmer.

Hvorfor er vi her?

Ulfborg borgerforeningen arbejder for udbredelse af kendskab til byen til gavn for foreningens medlemmer.

Hvad er formålet?

Formålet er at fremme Ulfborg-borgernes interesser, herunder fremme handel, håndværk og industri.

Herinde kan du finde information om

bestyrelsen

Bestyrrelsen består af 7 medlemmer plus et antal tilknyttede medlemmer fra de forskellige udvalg.

Arbejdsgrupper

I borgerforeningen arbejder vi med mange ting, der er med til at gøre ulfborg til en bedre og mere attraktiv by.

årets ulfborger

Hvert år har folk i Ulfborg mulighed for at stemme på en medborger, der har gjort sig fortjent til udnævnelsen.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Ulfborg Borgerforening består af 7 medlemmer plus et antal tilknyttede medlemmer fra de forskellige udvalg.

Bestyrelsens medlemmer vælges på skift på den årlige generalforsamling. De tilknyttede medlemmer af bestyrelsen vælges efter behov og udpeges af bestyrelsen.

Alle, der er medlem af Ulfborg Borgerforening, har stemmeret på generalforsamlingen, og medlemmer kan vælges til udvalg og bestyrelse – listen står nedenfor.

Har du spørgsmål til UB kan du skrive en mail eller kontakte et bestyrelsesmedlem.
Er der særlige områder, der skal bringes videre til vores kommune, kan du kontakte Thomas Birch.

Thomas Birch

Formand

6024 3798

Kaj Kirk

Næstformand

2434 1505

Pia Ebbensgaard Kjær

Sekretær

6175 9228

Sanne Bonde Berthelsen

Aktivitet

bonde.ulfborg@gmail.com

2894 8678

Mette Kirstine Josephsen

Aktivitet

mettejospehsen@hotmail.com

2978 2942

Erik Boutrup

Kasserer

4229 4129

Henrik pedersen

Erhverv

4054 7854

ARBEJDSGRUPPER

Kontaktgruppen

Kontaktgruppen har et godt samarbejde med de øvrige borgerforeninger i kommunens vestlige sogne i det såkaldte LOKALRÅD. Sidst Lokalrådet mødtes var for at påvirke den politiske beslutning om licitationen over det offentliges taxa-kørsel.
I Lokalrådet skabes fælles kontakt mellem almindelige borgere og lands- og kommunalpolitikere og til andre offentlige instanser, herunder LAG.
Kontaktgruppen står for pressemeddelelser og indlæg i den offentlige debat. Vi har bl.a. stået for debatten og underskriftindsamlingen i sagen om de store vindmøller.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget sørger for mange forskellige ting, og det er en af de udgiftstunge grupper.

Det er Aktivitetsudvalget, der står for den årlige juleudsmykning med lys og guirlander gennem hele Ulfborg, og de sørger også for at opsætte de store flotte juletræer.

Det kan sikkert være svært at forestille sig, at den gennem-snitlige udgift til julebelysning gennem de sidste 10 år har været 50.000 kr. pr. år.

Man får et positivt indtryk når man kører ind i Ulfborg og alle flag er hejst. Den flotte flagallé hører under vores Aktivitetsudvalg. Der flages i sommerens weekender, når der er byfest, konfirmationer og til alle højtider.

Vi betaler for at få flagene op og ned, og vi sørger for indkøb af flagstænger, vimpler og flag. Det er en stor udgift, og vi appellerer derfor til alle om at behandle flagene nænsomt.

Aktivitetsudvalget står også for den årlige “Hold byen ren” -dag. Vi inviterer alle byens borgere, store som små, til at være med. I et par timer samler vi affald rundt omkring hvor det ser værst ud. Efter arbejdet serveres der pølser og en forfriskning.

Det sidste arbejdsområde for Aktivitetsudvalget er foreningens telt. Vi bruger det til arrangementer i Bredgade, men lejer det også ud – med rabat til medlemmer af Ulfborg Borgerforening.

Kulturgruppen

Kulturgruppen er en forholdsvis ny gruppe i Borgerforeningen.

Som udgangspunkt ønsker Ulfborg Borgerforening at støtte arbejdet med at drive et KULTURHUS i Ulfborg.

Det tidligere kommunekontor byder på yderst velegnede rammer for alle kunstarter. Det vil på alle måder styrke udviklingen i Ulfborg og være med til at markere byen hvis vi kan skabe et centrum for byens kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Vi ønsker i størst muligt omfang at støtte og gå med i diverse foredrag, koncerter, revy, udstillinger,
sangaftener osv.

På længere sigt vil vi også støtte planer for en årlig Kulturuge.

Medlemmer af bestyrelsen deltager desuden i arbejdet med kommende arrangementer under Kulturperlen.

Erhvervsudvalg

Erhvervsgruppen består af forretningsdrivende, både bestyrelsesmedlemmer og tilknyttede medlemmer.

De arrangerer de kendte aktiviteter i bybilledet:

Open by Night, Græskaraften og Juleoptog er nogle af de mange sjove og spændende arrangementer i Bredgade.

Lokalt samarbejde

Man skal ikke springe over hvor gærdet er lavest. Men hvis man hjælper hinanden med at springe, kommer man højt.

Aktionsgruppen kan hjælpe den enkelte borgere eller grupper af borgere, hvis de står med en idé eller et projekt til gavn for byen.

Hvis du vil i forbindelse med aktionsgruppen, kan du sende os en mail med besked.

Du må gerne komme med en hel masse ideer til aktiviteter, men du må ikke forvente, at vi bare kan klare det hele. Borgerforeningen kan medvirke til at støtte praktisk og økonomisk og kan være med til at føre ideer ud i livet.

Lokalt samarbejde

Man skal ikke springe over hvor gærdet er lavest. Men hvis man hjælper hinanden med at springe, kommer man højt.

Aktionsgruppen kan hjælpe den enkelte borgere eller grupper af borgere, hvis de står med en idé eller et projekt til gavn for byen.

Hvis du vil i forbindelse med aktionsgruppen, kan du sende os en mail med besked.

Du må gerne komme med en hel masse ideer til aktiviteter, men du må ikke forvente, at vi bare kan klare det hele. Borgerforeningen kan medvirke til at støtte praktisk og økonomisk og kan være med til at føre ideer ud i livet.

Hakkedrengene

Kaj Kirk
2434 1505
kajkirk@mail.tele.dk

Blomsterpigerne

Kaj Kirk / Margit Hansen
2434 1505
kajkirk@mail.tele.dk

Foredragsudvalg

Pia Ebbensgård Kjær
6175 9228
piaebbensgaard@gmail.com

Økonomiudvalg

Erik Boutrup
4249 2192
boutrup@pengemand.dk

Markedsudvalg

Erik Boutrup
4249 2192
boutrup@pengemand.dk

ÅRETS ULFBORGER

Hvert år har folk i Ulfborg mulighed for at stemme på en medborger, der har gjort sig fortjent til udnævnelsen. Man skal vælge en person som har ydet noget særligt – en person, der virkelig fortjener titlen. 

Årets Ulfborger bliver offentliggjort ved Open by Night. Her bliver der også udtrukket en vinder blandt de mennesker, der har været med til at stemme. I butikker rundt om Ulfborg kan man afhente ekstra stemmesedler. 
Årets Ulfborger får overrakt en vandrepokal og en præmie, og der er også en præmie til en forslagsstiller. Alle forslagstillere er med i lodtrækningen.